Concreet ziet het programma er als volgt uit:

Les 1:

Oefenen met objectieven, witbalans, sluitertijd, diafragma en ISO-instellingen aan de hand van theoretische en praktische oefeningen met een digitaal fototoestel. Uitleg over belichting, camera-opstelling en beeldgroottes.

Les 2:

Technische uitleg over video en audio, de leerstof wordt meteen toegepast in praktische oefeningen. Beeldtaal: beelden zo effectief mogelijk gebruiken om een boodschap over te brengen. Eerste les montage.

Les 3:

Uitleg over AV-productieproces, van scenario tot eindmontage. Bespreking montagetechnieken. Filmanalyse: hoe een begrijpbaar verhaal vertellen.

Les 4:

Reportage-opdracht in teamverband: binnen de les wordt een opdracht gegeven die tegen het einde volledig afgewerkt moet zijn. Montagebegeleiding en evaluatie van de scenario’s van de eindopdracht.

Les 5:

Evaluatie van de opdrachten . Evaluatie van de scenario’s van de eindopdracht.

Les 6:

Evaluatie van de opgenomen beelden en montagebegeleiding van de eindopdracht.

Meer informatie : rit.degreef@ap.be